Friday , April 16 2021

Poslednje Novosti

POKRAJINSKI ZAVOD ZA RAVNOPRAVNOST POLOVA

КONКURS ZA DODELU BESPOVRATNIH SREDSTAVA BRAČNIM PAROVIMA NA TERITORIJI AP VOJVODINE ZA КUPOVINU SEOSКIH КUĆA SA OКUĆNICOM Konkurs je otvoren do utroška sredstava, a zaključno sa 03.04.2020.godine. TEKST KONKURSA I KONKURSNA DOKUMENTACIJA  

Pročitaj Više »

POKRAJINSKI KONKURSI ZA POLJOPRIVREDNIKE

Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo raspisao je nekoliko konkursa o dodeli bespovratnih sredstava poljoprivrednicima sa teritorije AP Vojvodine. Sredstva koja se dodeljuju po konkursu, poljoprivrednici će moći iskoristiti za opremanje stočarskih farmi – govedarskih, svinjarskih, ovčarskih, kozarskih i živinarskih farmi, za nabavku opreme za mužu, za hlađenje i …

Pročitaj Više »

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA POLjOPRIVREDU, VODOPRIVREDU I ŠUMARSTVO

Konkurs za dodelu sredstava za sufinansiranje nabavke opreme i sistema za navodnjavanje i opreme za poboljšanje vodnog, vazdušnog i toplotnog režima biljaka na teritoriji AP Vojvodine u 2020.godini. LINK KONKURSA Konkurs je otvoren do utroška sredstava, a zaključno sa 21.02.2020. godine. TEKST KONKURSA I KONKURSNA DOKUMENTACIJA

Pročitaj Više »