Friday , November 27 2020
Početna / Aktuelne javne nabavke / Javna nabavka male vrednosti – usluge: Usluga agencije za angažovanje lica – Broj: 1/2019

Javna nabavka male vrednosti – usluge: Usluga agencije za angažovanje lica – Broj: 1/2019

Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Obaveštenje o zaključenju ugovora

Odluka o dodeli ugovora JNMV- Usluga agencija za angažovanje lica